Lansalot NuMedia Film Productions

Filmproducties van A tot Z

Pesten op het werk is wel een dingetje!! Oproep!

NEDERLAND – De aandacht voor pestgedrag op scholen krijgt de afgelopen jaren meer aandacht. Een goede zaak omdat pesten vaak tot een levenslang trauma leidt. Echter, het houdt niet op als mensen de schooldeur dichttrekken.

In vrijwel alle organisaties komt pestgedrag onder collega’s voor. Onderzoek wijst uit dat pestgedrag onder collega’s maar ook – bizar genoeg – van leidinggevenden naar medewerkers in Nederland aantoonbaar meer voorkomt dan in de ons omringende landen! Een relatie met de organisatievorm en managementstijl ligt voor de hand. Maar is dat zo? Waar zit het hem echt in?

In een documentaire spreek ik mensen die gepest zijn op het werk en wat de invloed daarvan is op hun functioneren, komen pesters aan het woord over hun motieven en vertellen managers hoe zij omgaan met pesten op het werk.


Om een representatief beeld te schetsen zoeken wij mensen die vanuit hun eigen invalshoek: gepeste, pester of leidinggevende hun verhaal willen vertellen.

Bel 06-30890969 of mail direct theodor@lansalotnumedia.nl

2 reacties

  1. In de gemeente Zevenaar en tal van andere overheidsorganisaties wordt intimideren en wegpesten van medewerkers doelbewust ingezet als managementinstrument om goed functionerende medewerkers zo goedkoop mogelijk de deur uit te werken. Ik schrijf hierover op mijn weblog: http://www.wijdoendatzo.wordpress.com

    • Theodor

      29 januari 2016 at 15:15

      Dank voor je informatie. Er zijn inmiddels genoeg ‘gepeste mensen’ die zich hebben gemeld. Dit in tegenstelling tot ‘pesters’. Begrijpelijk, ergens dat wel, maar toch gehoopt wordt nog op spijtoptanten die letterlijk schoon schip willen maken.

Reacties zijn gesloten.