SCHIPLUIDEN (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) – De burgemeester van Midden-Delfland, Arnoud Rodenburg, dacht probleemloos op te kunnen gaan voor een derde ambtstermijn. In de voorgaande periodes was er nauwelijks een wanklank over zijn functioneren te horen geweest. Ook de vertrouwenscommissie had zich al unaniem positief over Rodenburg uitgesproken. Echter, op 26 januari j.l. werd hij met 9-7 weggestemd. Zijn eigen CDA had hem de das omgedaan.

Wat is hier gebeurd? Waarom werd een broedermoord gepleegd? Wat vindt de bevolking van deze ontstane ophef? TDD ging op 28 januari, anderhalve dag na het wegstemmen, maar eens in het prachtige Schipluiden op onderzoek uit. https://youtu.be/DYGeN3Imk8Q


 

Update 29 januari 2016

Het gesprek van de Commissaris van de Koning met de voltallige gemeenteraad van Midden-Delfland op 28 januari j.l.  heeft geleid tot een staatsrechtelijke noviteit waarbij de niet-verkiezing van burgemeester Rodenburg direct is teruggedraaid. De ‘draai om de oren’ voor de gevoerde regie van met name het CDA blijft binnenskamers! Arnoud Rodenburg heeft inmiddels aangegeven gaarne voor zijn derde ambtstermijn in het Schipluidense te gaan.